УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА 2022 г.

Уважаеми колеги,

Във връзка с решение на Управителния съвет на КИИП от 29.10.2021 г. Ви информираме, че удостоверенията за 2022 г. ще се издават във формат .pdf и ще се разпращат от Регионалните колегии на техните членове на регистрираните им ЛИЧНИ имейл адреси. Няма да се изпращат удостоверения на имейл адреси на фирми-работодатели, дори плащането на членския внос да е осъществено от тях!

ВАЖНО: Създаденият .pdf файл е подписан с електронен подпис от Председателя на УС на КИИП и по ЗЕДЕП представлява цифров оригинал.

Ако документът бъде манипулиран, електронният подпис се деактивира .


Ръководството на РК КИИП - Ловеч