КИИП Ловеч > начало

СТРУКТУРА

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ЛОВЕЧ

гр. Ловеч 5500, ул. „Търговска” 24
дом „Преслав”, ст. 222
e-mail: kiip_lovech@abv.bg
http://www.kiiplovech.comРъководство и офис

председател на КИИП - Ловеч
инж. Радослав Йорданов Парашкевов
GSM: 0896 686 115
e-mail: kiip_lovech@abv.bg

технически сътрудник
Кольо Колев Вълов
GSM: 0896 686 116
e-mail: kiip_lovech@abv.bg


Председатели на РПС

секция "Конструкции на сгради и съоръжения" и секция "Транспортно строителство и транспортни съоръжения "
инж. Донка Пенчева Петкова
GSM: 0885 735 866
e-mail: donka_ppp@abv.bg

секция "Водно строителство"
инж. Боряна Величкова Василева
GSM: 0887 585 929
e-mail: boryana_vasileva@abv.bg

секция "Електротехника, автоматика и съобщителна техника"
инж. Моника Прашкова Тонкова
GSM: 0885 438 576
e-mail: elproekt@abv.bg

секция "Отоплителна вентилационна, климатична и хладилна техника, топло и газоснабдяване" и секция"Технологии "
инж. Симеон Стойчев Симеонов
GSM: 0889 705 041
e-mail: simeonov.ko@abv.bg

секция "Геодезия и приложна геодезия " и "Минно дело и геология"
инж. Илиян Иванов Йонков
GSM: 0886 194 146
e-mail: iii@dir.bgКонтролен съвет

Председател
инж. Пенка Маринова Петкова- секция "ОВКХТТГ"
e-mail: termotex@abv.bg
GSM : 0898 526 505

Членове
1. инж. Лилян Спасов Кацаров -секция "КСС"
GSM: 0889 557 287

2. инж. Стефан Иванов Стефанов-секция "ВС"
e-mail: stivst@gmail.com
GSM: 0878 361 122


 
НОВИНИ