КИИП Ловеч > начало

СТРУКТУРА

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ КИИП ЛОВЕЧ
Регионално ръководство мандат 2020 - 2024 г.

гр. Ловеч 5500, ул. "Търговска"№ 24
дом "Преслав", ст. 222
e-mail: kiip_lovech@abv.bg
www.kiiplovech.com

Председател на РК на КИИП - Ловеч:
инж. Донка Пенчева Петкова
GSM: 0885 735 866
e-mail: donka_ppp@abv.bg

Заместник - Председател на РК на КИИП Ловеч
инж. Моника Прашкова Тонкова
GSM: 0885 438 576
e-mail: elproekt@abv.bg

 

Председатели на регионални професионални секции

1. секция "Конструкции на сгради и съоръжения" и секция "Транспортно строителство и транспортни съоръжения ":
инж. Радослав Йорданов Парашкевов
GSM: 0877 559 360
e-mail: parashkevov66@abv.bg

2. секция "Водно строителство":
инж. Стефан Иванов Стефанов
GSM: 0878 361 122
e-mail: stivst@gmail.com

3. секция "Електротехника, автоматика и съобщителна техника":
инж. Моника Прашкова Тонкова
GSM: 0885 438 576
e-mail: elproekt@abv.bg

4. секция "Отоплителна вентилационна, климатична и хладилна техника, топло и газоснабдяване" и секция"Технологии ":
инж. Симеон Стойчев Симеонов
GSM: 0889 705 041
e-mail: simeonov.ko@abv.bg

5. секция "Геодезия и приложна геодезия " и "Минно дело и геология":
инж. Илиян Иванов Йонков
GSM: 0886 194 146
e-mail: iii@dir.bg

 

Администрация

Техн. секретар: Кольо Колев Вълов GSM: 0896 686 116


Контролен съвет

Председател: инж. Лилян Спасов Кацаров GSM: 0889 557 287

Членове:
1. инж. Пенка Маринова Петкова GSM: 0898 526 505
2. инж. Поля Христова Христова GSM: 0884 322 885


 
НОВИНИ