КИИП Ловеч > начало

ДОКУМЕНТИ

Заявления
ЗАЯВЛЕНИЕ за ППП
ЗАЯВЛЕНИЕ за ОПП - с членство в КИИП
ЗАЯВЛЕНИЕ за членство в КИИП
Изисквания към Регионалните колегии
АНКЕТНА КАРТА към заявленията за проектанска правоспособност
за РЕГИСТРАЦИЯ на проектантско бюро Образец А (проектанти и регистрирани като търговци съгласно "търговския закон")
за РЕГИСТРАЦИЯ на проектантско бюро Образец Б (проектантско дружество)
за РЕГИСТРАЦИЯ на проектантско бюро Образец В (проектант извършващ стопанска дейност като "свободна професия")
за ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ

Инструкции
Инструкция за работа на ЦКТК и РКТК при вписване в регистрите
Формуляр ТК old-1
Формуляр ТК new-1

Декларации
Декларация от член с ППП

Регистрация на договор
Регистрационен формуляр

Банкова сметка
КИИП - Ловеч
банка "УНИКРЕДИТ-БУЛБАНК" - кл. Ловеч
IBAN сметка № BG42 UNCR 7527 1000 0595 93, BIC UNCRBGSF

Банкова сметка.doc


 
НОВИНИ