КИИП Ловеч > начало

ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВЕ
регионална комисия за оправомощаване на технически контрол "Строителни конструкции"

Председател

No рег. No Име Презиме Фамилия gsm e-mail
1 5833 Радослав Йорданов Парашкевов 0885 735866 parashkevov66@abv.bg

Членове

No рег. No Име Презиме Фамилия gsm e-mail
1 5839 Ангелина Иванова Събева 0896 844374 angelina_sabeva@abv.bg
2 5842 Тихомир Донев Златанов 0888 590731 delina03@abv.bg
<< назад към ЧЛЕНОВЕ
 
НОВИНИ