КИИП Ловеч > начало

ЧЛЕНОВЕ
секция "Геодезия, приложна геодезия" (ГПГ)

Ограничена проектантска правоспособност

No рег. No Име Презиме Фамилия gsm e-mail
16 24016 Александър Георгиев Гечев 0879 175648 a6333@abv.bg
17 24017 Светослав Миленов Мишев
0883 337815 svetlioo_m@mail.bg
18 24028 Петър Дамянов Маринов 0887 237906 pmarinow@abv.bg
19 24046 Десислава Радослава Парашкевова - Симеонова 0887 417543 desparashkevova@gmail.com
20 24047 Димитър Симеонов Симеонов 0889 271282 mitaka7730@gmail.com
21 24050 Илия Цанков Маринов 0888 296679 icmarinov@gmail.com
22 24057 Недка Валентинова Петрова 0896 179840 n.brambarova@abv.bg<< назад към ЧЛЕНОВЕ
 
НОВИНИ