КИИП Ловеч > начало

ЧЛЕНОВЕ
секция "Конструкции на сгради и съоръжения" (КСС)

Ограничена проектантска правоспособност

No рег. No Име Презиме Фамилия gsm e-mail
34 12937 Нако Драганов Наков 0885 400079 nadka_nakova@abv.bg
35 24004 Николай Кръстев Стоянов 0887 586092 nks@abv.bg
36 24022 Станимир Весков Вълков
0895 623065
stanbo_v@yahoo.com
37* 24023 Мая Ленкова Трифонова
* Замразено членство за 2019, 2020 и 2021г.
0883 344053 trifonova_maia@abv.bg
38 24037 Детелин Димитров Събев 0894 329220 detelin_sabev@abv.bg
39 24045 Михаил Куманов Куманов
0887 129504
mihailkumanov@gmail.com
40 24052 Емилиан Пламенов Евтимов
0888 148649
emilian.evtimov@abv.bg<< назад към ЧЛЕНОВЕ
 
НОВИНИ