КИИП Ловеч > начало

ЧЛЕНОВЕ
секция "Минно дело, геология и екология" (МДГЕ)

Пълна проектантска правоспособност

No рег. No Име Презиме Фамилия gsm e-mail
1 24049 Милослав Неделчев Кацаров 0887 701531 m_katsarov@abv.bg<< назад към ЧЛЕНОВЕ
 
НОВИНИ