КИИП Ловеч > начало

ЧЛЕНОВЕ
секция "Транспортно строителство и транспортни съоръжения" (ТСТС)

Пълна проектантска правоспособност

No рег. No Име Презиме Фамилия gsm e-mail
1 5853 Любомир Стойков Лалев 0898 428598 lubomir.lalev@abv.bg
2 5870 Милка Йонкова Милева-Костова 0887 613546 milka_mileva@abv.bg
3 24018 Милена Николова Бамбова
0897 925002 mbambova@mail.bg
4 24035 Атанас Иванов Атанасов
0889 023050 a.atanasov@abv.bg
5 24053 Розалина Титкова Аличкова
0877 169222 pozalina.alichkova@gmail.com<< назад към ЧЛЕНОВЕ
 
НОВИНИ