КИИП Ловеч > начало

ЧЛЕНОВЕ
секция "Водно строителство" (ВС)

Ограничена проектантска правоспособност

No рег. No Име Презиме Фамилия gsm e-mail
18 5877 Александър Стойков Ганков 0889 404109 gankov@mail.bg
19 5875 Иван Димитров Чулев 0889 940600 i_chulev@mail.bg
20* 24030 Милко Васков Велчевски
*
Замразено членство за 2020 и 2021г.
0888 718216 mvv@mail.bg
21 24033 Иглика Христова Игнатова 0889 404188 i.ignatova@wss-lovech.bg
22 24051 Цанко Емилов Симеонов 0887 047033 tsankosimeonov@gmail.com<< назад към ЧЛЕНОВЕ
 
НОВИНИ